รีวิว วีซ่าจีน 2020 ขอด้วยตนเอง พร้อมรายละเอียดค่าวีซ่า

รีวิวขอวีซ่าจีน

การขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน (L visa)

โดยเอกสารต้องเตรียมและเรียงลำดับตามนี้ค่ะ

  1. เเบบฟอร์มขอวีซ่า V.2013 กรอกข้อมูลตามจริงห้ามเว้นว่างเเละรูปถ่าย 2 รูป (ติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า 1 รูป และอีก 1 ใบเขียนชื่อภาษาอังกฤษและเลขที่หนังสือเดินทางหลังรูปพร้อมแนบในหนังสือเดินทาง) โดยเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี(พื้นหลังสีขาว) ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)
  2. หนังสือเดินทางตัวจริงต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้สองหน้า รูปถ่ายพร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ
  3. สำเนาวีซ่าจีน ในกรณีที่เคยได้ พร้อมตราประทับเข้าออกประเทศจีน ถ้าวีซ่าจีนที่เคยได้อยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้เพิ่มสำเนาของพาสปอร์ตเล่มเก่าด้วย

เอกสารอื่นๆสำหรับใช้ Support

  1. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม
  2. หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ (กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าจีนไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มายื่นแทน

การกรอกข้อมูล สามารถจะพิมพ์ข้อมูลแล้ว print จากเว็บ ก็ได้ค่ะ https://www.visaforchina.org/BKK_TH/System/278326.shtml

หรือกรอกเอกสารที่ศูนย์ หรือขอฟอร์มกลับมาไว้กรอกก่อน แต่พอดีของเราคุณแม่ไปเอาฟอร์มมาไว้ให้กรอกค่ะ เราเลยลองทั้ง 2 แบบเลย ในกรณีที่พิมพ์ข้อมูลแล้วปริ้นท์เราได้ทั้งหมด 5 หน้า แต่ถ้าฟอร์มของที่ศูนย์จะเป็นทั้งหมด 4 หน้ารวมหน้าหลังค่ะ

หรือดาวน์โหลดฟอร์ม v2013 จากลิงค์นี้ค่ะ https://www.travelchinaguide.com/embassy/pdf/visa-application.pdf

สถานที่ยื่นวีซ่าจีน

อาคารธนภูมิ สามารถที่จะนั่ง MRT ไปลงสถานีเพชรบุรี แล้วออกที่ทางออก 2 ได้ค่ะ เดินต่ออีกหน่อย

thanapoom

วันเปิดทำการ :วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เวลารับยื่นใบคำร้อง :9:00 น.- 15:00 น.(คำร้องประเภทด่วน กรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)

เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.(คำร้องประเภทด่วนสามารถรับเอกสารคืนได้ในวันที่ศูนย์ฯเปิดทำการในวันถัดไปหลังเวลา 15.30 น.)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่างๆ

ช่วงหลังนี้วีซ่าจีนขยันขึ้นราคามากเลย =*= ตอนนี้เข้าครั้งเดียวก็ถ้าทำแบบธรรมดาราคา 1,650 บาท ถ้าทำแบบเร่งด่วนราคาดีดไป 2,775 บาท  หรือด่วนสุดๆก็ 3,500 บาท เพราะฉะนั้นรีบไปทำกันแต่เนิ่นๆนะจ้ะ

china fee

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s